caesval

Alumnes-Llavor

Després de la primera visita que realitzem als Centres Educatius, seleccionarem a 2 o 3 alumnes perquè es convertisquen en els nostres alumnes- llavors. La missió dels alumnes-llavor és el convertir-se en professors durant la segona visita als Centres Educatius explicant als seus companys els experiments que es realitzaran.

Els alumnes-llavor acudixen al curset en la Universitat Col·laboradora més pròxima a la ciutat en què es troben. En el curs se submergixen en un laboratori real i desenrotllen pràctiques de forma individual perquè tinguen més contacte amb el material de laboratori. En esta jornada s’instruïx als alumnes-llavor perquè puguen guiar els seus propis companys en el desenrotllament dels experiments i s’aprofita l’entorn per a ensenyar-los les instal·lacions i explicar l’equipament bàsic d’una laboratori biològic. Al finalitzar el curset se’ls atorga un certificat expedit per la FEBiotec.

Des de l’organització, afavorim que hi haja certs experiments amb errors perquè es discutisquen amb els alumnes-llavor i així, quan ells estiguen dirigint el taller en els seus respectius centres, poden donar explicació a les principals incidències sorgides.

Per a finalitzar, se’ls expliquen els punts que han de tractar en el debat i on trobar informació. Els alumnes-llavor estan atesos en tot moment pels nostres encarregats i no sols en el laboratori; s’àmplia el contacte amb ells per mitjà del correu electrònic, un mitjà a través del qual poden consultar dubtes i inclús sol·licitar informació addicional.

Si vols ser Alumne-Llavor de Biotechnofarm en el teu Centre Educatiu, tens que:

  1. Escriure una redacció amb la teua resposta a la pregunta “¿Qué creus que pot fer la Biotecnologia pel món actual?”. 
  2. Omplir el formulari d’alumne-llavor corresponent a la teua província. 
  3. Enviar ambdós documents a través del formulari disponible, segons la província a què pertangues. 

Recorda que, per a la sessió d’alumnes-llavor has de desplaçar-te a la Universitat de referència que t’hagen indicat, i que el transport corre del teu compte.

Organitza

twitter

Financien

    

Participen

                                  

Col · laboren