caesval

Funcionament

El projecte de Biotechnofarm: Sembrant els Biotecnólogos del futur consistix en un taller científic repartit en dos sessions que s’impartixen en el Centre Educatiu i un curset que es realitza en una de les universitats col·laboradores. Per motius logístics, en algunes províncies y/o centres educatius, s’impartirà una única sessió i no es realitzarà sessió d’alumnos-semila.

1. PRIMERA SESSIÓ

En esta sessió, d’una hora aproximadament, s’acudix als centres per a mostrar als alumnes què és la Biotecnologia. Un repàs pel seu ús, des de l’antiguitat fins a l’actualitat, permet que els jóvens comprenguen que la Ciència és inherent al món, que està en totes parts. Dins de la presentació es dóna especial importància a la capacitat d’autoaprenentatge i a l’ús crític de fonts d’informació, tant generalistes com científiques. A més es mostra el treball d’un Biotecnólogo.

A continuació se’ls explica que alguns de cada classe podran assistir a un curset en què faran experiments relacionats amb la Biotecnologia i que, després, estos mateixos seran els encarregats d’explicar als seus companys l’experiència. Esta acció funda les bases per a despertar la cusiosidad pel curset així com desperta la responsabilitat en l’alumne.

Els alumnes interessats, llavors, han de respondre a un enunciat semblant a la següent: “¿Qué problema del món actuals creus que la Biotecnologia podria solucionar? Igual pots ser tu qui l’haga”.

Entre les respostes se seleccionen alguns alumnes de cada classe, als que cridem alumnes-llavor, que acudixen a una sessió de formació en una de les nostres universitats col·laboradores (segons província).

2. CURSET D’ALUMNOS-SEMILLA

Els alumnes-llavor acudixen al curset en la Universitat Col·laboradora més pròxima a la ciutat en què es troben. En el curs se submergixen en un laboratori real i desenrotllen pràctiques de forma individual perquè tinguen més contacte amb el material de laboratori.

En esta jornada s’instruïx als alumnes-llavor perquè puguen guiar els seus propis companys en el desenrotllament dels experiments i s’aprofita l’entorn per a ensenyar-los les instal·lacions i explicar l’equipament bàsic d’una laboratori biològic. Al finalitzar el curset se’ls atorga un certificat expedit per la FEBiotec.

Des de l’organització, afavorim que hi haja certs experiments amb errors perquè es discutisquen amb els alumnes-llavor i així, quan ells estiguen dirigint el taller en els seus respectius centres, poden donar explicació a les principals incidències sorgides. Per a finalitzar, se’ls expliquen els punts que han de tractar en el debat i on trobar informació.

Els alumnes-llavor estan atesos en tot moment pels nostres encarregats i no sols en el laboratori; s’àmplia el contacte amb ells per mitjà del correu electrònic, un mitjà a través del qual poden consultar dubtes i inclús sol·licitar informació addicional.

3. SEGONA SESSIÓ

La segona sessió s’impartix novament en el Centre Educatiu i esta vegada té una duració d’un matí completa. El matí es comença amb una valoració de les cartes de motivació dels alumnes-llavor, sempre enfocant-les de mode positiu i fent crítiques generals i constructives. A continuació es parla i s’exposen fotos del Curset d’alumnes-llavor perquè tots puguen visualitzar la jornada. S’explica llavors, d’una manera molt bàsic i breu, els experiments que han realitzat i es dóna especial importància al treball en equip, ressaltant el paper fonamental de cada un dels seus integrants per a una correcta execució. Finalment, i no per això menys important, es remarca en les normes de seguretat bàsiques d’un laboratori.

A partir d’ací, els alumnes-llavor són els protagonistes del taller. Tot el nostre equip (encarregat i monitors) vigilen pel funcionament correcte del taller, puntualitzant o ajudant als alumnes-llavor, però són ells els que realitzen les explicacions i guien els seus companys per a l’execució dels experiments.

Finalment es discutixen els resultats d’estos experiments. Per a finalitzar, tindrà lloc el debat. La persona encarregada guia i procura que no s’excedisca el temps recomanat. Finalment es passen uns qüestionaris als alumnes i al professor del centre.

 

Organitza

twitter

Financien

    

Participen

                                  

Col · laboren