caesval

Objectius

L’objectiu principal d’este projecte és el d’acostar la Biotecnologia als jóvens espanyols. Els objectius parcials són els següents:

  1. Fomentar la cultura científica i la innovació en la societat. Per mitjà dels tallers, s’introduïx una visió actual del treball científic en la societat, intentant generar curiositat respecte d’això i fent notar la importància de la innovació en els diferents camps que comprén la Biotecnologia. 
  2. Acostar la imatge del BiotecnólogoDonar a conéixer la figura del Biotecnólogo per mitjà d’una explicació senzilla, dinàmica i amena de què és la biotecnologia i quin és el seu àmbit de treball.
  3. Treballar amb tècniques pròpies de la Biotecnologia. Realitzar experiments pròxims al treball realitzat pels científics en els laboratoris i en la indústria, de manera que siguen al mateix temps didàctics i divertits. Amb esta experiència l’estudiant passa una estona amen al mateix temps que adquirix coneixements. 
  4. Afavorir la formació i informació la societat sobre la Ciència. Fer arribar als jóvens una postura crítica respecte als avanços científics, procurant donar-los unes nocions mínimes perquè puguen buscar informació i generar una opinió. 
  5. Fomentar les vocacions científiquesAconseguir a través d’estos tallers sembrar la curiositat per la Ciència en general i la biotecnologia en particular, arribant a contemplar-la com una futura eixida professional. Crear interés científic des d’edats primerenques i assentar les bases per a futurs emprenedors i investigadors.
  6. Incentivar el treball en equip i la capacitat comunicativa. Aconseguir que, per mitjà de la participació de tots els components del grup, s’arribe a obtindre un resultat, recalcant la importància de cada un dels membres. Donar rellevància a una bona comunicació com a vehicleper a obtindre un major rendiment. 
  7. Eliminar el prejuí de Ciència com quelcom inaccessible. S’aproxima la Ciència, i en particular la biotecnologia, per mitjà de la participació d’alumnes en les explicacions i en la supervisió dels tallers. Amb açò es pretén demostrar que la Ciència no és un camp intransitablement i excessivament difícil, sinó que poden ser ells mateixos els que dirigisquen els experiments.

Organitza

twitter

Financien

    

Participen

                                  

Col · laboren