caesval

Qui som

Biotechnofarm: la llavor els Biotecnòlegs del Futur està organitzat per la Federació Espanyola de Biotecnólogos (FEBiotec) i té el propòsit de contagiar científics potencials la passió per la Biotecnologia. És una aposta d’avantguarda i ambiciosa, que possibilita que l’alumne adquirisca coneixements transversals com ara l’autoaprenentatge, el treball en equip, la integració dels discapacitats i la formació d’una opinió crítica entre persones que encara no han pres contacte amb l’entorn universitari.

La Federació Espanyola de Biotecnólogos, es funda el 10 de juliol de 2008 a fi de proporcionar un nou marc comú d’actuació per a les distintes Associacions de Biotecnólogos que operen a nivell local al llarg d’Espanya. Es pretén d’esta manera representar-les de forma unitària davant d’administracions, institucions, empreses i la societat en general. A més d’estes accions, un dels objectius amb major importància és la divulgació i comunicació científica per a poder acostar la figura del Biotecnólogo a la societat.

Organitza

twitter

Financien

    

Participen

                                  

Col · laboren